Presidente del Consejo Editorial Aleksander Posern-Zieliński
Secretaria Alicja Pasek Iwona Stoińska-Kairska
Consejo Editorial Wiesław Dobrzycki Tomasz Knothe Marcin Kula Tadeusz Miłkowski Marcin Mróz Elżbieta Siarkiewicz Maria Skoczek Krzysztof Smolana Krzysztof Tunia Mariusz Ziółkowski Urszula Żuławska

Published: 2020-12-06