Presidente del Consejo Editorial Aleksander Posem-Zielinski
Secretaria lwona Stoińska-Kairska
Consejo Editorial Stesfan Dobrzycki Tomase Knothe Marcin Kula Tadeusz Miłkowski Marcin Mróz Elżbieta S iarkiewicz Maria Skoczek Krzysztof Smolana Krzysztof Tunia Mariusz Ziólkowski Urszula Zulawska

Published: 1998-12-31