Editor General Aleksander Posem-Zieliński alpoz@amu.edu.pl

Ediior Ejecutivo Mariusz Kairski survpoz@amu.cdu.pl

Secretaria: Iwona Stoińska-Kairska mariwo@amu.edu.pl

Consejo Editorial  Michał Chmara, Andrzej Dcmbicz Andrzej Krzanowski, Marcin Kula Elżbieta Siarkiewicz, Maria Skoczek Ryszard Tomicki, Krzysztof Tunia

Published: 2020-12-14