Redacción:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Św. Marcin 78 61*809 Poznań (Polonia) tel./fax: (+48 61) 829 47 10

Editor General : Aleksander Posern-Zieliński 

Editor Ejecutivo: Mariusz Kairski

Secretaria : Iwona Stoińska-Kairska

Consejo Editorial: Michał Chmara Andrzej Dembicz Andrzej Krzanowski Marcin Kula Elżbieta Siarkiewicz Maria Skoczek Ryszard Tomicki Krzysztof Tunia Mariusz Ziółkowski

Preimpresión: Gabriel Kotłowski - Welco.Br

Published: 2020-12-09