Editor General: Aleksander Posern-Zieliński

Editor executivo: Mariusz Kairski
Secretaria: lwona Stoiñska-Kairska
Consejo Editorial Michał Chmara, Andrzej Dembicz, Andrzej Krzanowski, Marcin Kula, Eżbieta Siarkiewicz, Maria Skoczek, Ryszard Tomicki, Krzysztof Tunia

Published: 2007-12-31