Algunos medicamentos minerales tradicionales del sur del Perú - su composición y eficacia

  • Michał Wasilewski
Keywords: Peru, Traditional Knowledge, Minerals

Abstract

The article was originally published without an abstract.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ackerknecht, Erwin H.

1971 Medicine and Ethnology. Selected Essays. Verlag Hans Huber, BernStuttgart-Wien.

Aleksandrowicz, Julian, Leon Łukwiński y Emanuel Romańczyk 1991 Lecznicze własności dolomitu. En Biomineralizacja i biomateriały, editado por

Andrzej Szymański, pp. 174-181. PWN, Warszawa.
Bachelard, Gaston

1993 La formation de l’esprit scientifique. Libraire Philosophique J. Vrin, Paris.

Celsus, Aulus Cornelius

1948-1953 De medicina. 3 vols. Loeb Classical Library, London.

Dousset, Jean-Claude

1985 Histoire des medicaments, Peyot, Paris.

Fabrega, Horacio, Jr.

1974 Disease and Social Behavior: An Interdisciplinary Perspective. MIT Press, Cambridge.

Fawcett, Percy Harrison

2001 Exploration Fawcett. Phoenix Press, London.

Fazel, Mina

1995 Now Show Me Your Tongue: A Taste of Medicine in China. The Lancet 346:1687-1688.

Hippocrate

1853 Des maladies des femmes I; Des maladies des femmes II; Des femmes stériles; De la superfétation. En Œuvres complètes d’Hippocrate, editado por Émile Littré, tomo 8, pp. 1-463, 472-509. J. B. Baillière Libraire de l’Académie Nationale de Médecine, Paris.

1998 Plaies... Société d’Édition “Les Belles Lettres”, Paris.

von Humboldt, Alexander

1997 Del Orinoco al Amazonas: Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Timun Mas, Barcelona.

Jeszke, Jaromir

1996 Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX I XX wieku. Czynniki i kierunki przemian, Oficyna Wyd. Arboretum s.c., Wrocław.

Konta, Jiri

1995 Clay and Man: Clay Raw Materials in the Service of Man. Applied Clay Science 10:275-335.

Kostowski, Wojciech y Piotr Kubikowski (editores)

1996 Farmakologia - Podstawy farmakoterapii i farmakologii klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Kunz, Geoge Frederick

1971 The Curious Lore of Precious Stones. Dover Publications Inc., New York.

Lev, Efraim y Zohar Amar

2002 Ethnopharmacological Survey of Traditional Drugs Sold in the Kingdom of Jordan. Journal of Ethnopharmacology 82:131-145.

McConnell, Duncan

1973 Apatite: Its Crystal Chemistry, Mineralogy, Utilization, and Geologic and Biologic Occurrences. Springer, New York.

Paluch, Adam

1995 Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Joachim, Heinrich

1973 Papyros Ebers. Das älteste Buch über Heilkunde. Walter de Gruyter, Berlin-New York. Publicado originalmente en 1890 en Verlag von Georg Reimer, Berlin.

Pawlaczyk, Jan y Teresa Hładoń

1991 Współczesne zastosowanie minerałów w medycynie i farmacji. En Biomineralizacja i biomateriały, editado por Andrzej Szymański, pp.164-173. PWN, Warszawa.

Penkala-Gawęcka, Danuta

1988 Medycyna tradycyjna w Afganistanie i jej przeobrażenia. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.

Pliny

1952 Natural History. 9 vols. William Heinemann Ltd.-Harvard University Press, London-Cambridge Massachusetts.

von Puttkamer, W. Jesko

1975 Brazil’s Kreen-Akarores: Requiem for a Tribe? National Geographic 147(2):254-269.

Reid, Daniel

1995 The Complete Book of Chinese Health and Healing. Ghambhala, Boston.

Reynolds Whyte, Susan, Sjaak van der Geest, y Anita Hardon

2003 Social Lives of Medicines. Cambridge University Press, Cambridge.

Seijas, Haydee

1973 An Approach to the Study of the Medical Aspects of Culture. Current Anthropology 14(5):544-545.

Seńczuk, Witold

1994 Toksykologia. PZWL, Warszawa.

Sinkankas, John

1989 Emerald and other Beryls. Geoscience Press, Prescott.

Sokołowska, Magdalena

1980 Medycyna nowoczesna a systemy tradycyjne. Odra 2:22-29.

Stomma, Ludwik

1986 Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Szychowska-Boebel, Barbara

1972 Lecznictwo ludowe na Kujawach. Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Toruń.

Świerzowska, Agata

2003 Bursztyn, koral, gagat. Symbolika religijna i magiczna. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Talko-Hryncewicz, Julian

1893 Zarys lecznictwa ludowego na Rusi Południowej. Nakład Akademii Umiejętności, Kraków.
Published
2010-12-31
How to Cite
Wasilewski, M. (2010). Algunos medicamentos minerales tradicionales del sur del Perú - su composición y eficacia. Estudios Latinoamericanos, 30, 67-92. https://doi.org/10.36447/Estudios2010.v30.art4
Section
Articles